Bag om

Foreningen ATV-SEMAPP er tilknyttet ATV, Akademiet for de Tekniske Videnskaber og har eksisteret siden 1982. Foreningen arrangerer videnstunge arrangementer for fagspecialister indenfor korrosionsteknologi, overfladeteknologi, plast og produktion. Årligt arrangerer vi 15-20 temamøder, kurser og konferencer, hvor anerkendte specialister fra ind- og udland holder oplæg. Ofte foregår arrangementerne på medlemsvirksomhederne eller kendte industrivirksomheder i branchen og varer mellem en halv dag og tre dage.

ATV-SEMAPP er inddelt i fire grupper, der samlet set dækker medlemmernes specialområder:

Korrosionsteknologi
Overfladeteknologi
Plast
Produktion

Hver gruppe har sin egen styregruppe, der tager initiativ til arrangementerne, som udbydes til alle medlemmer.

Både styregrupper, oplægsholdere og bestyrelsen arbejder frivilligt og kan trække på ATV-SEMAPPs sekretariat, der står for planlægning og administration af arrangementer samt foreningens løbende drift. Sekretariatet indkalder også til bestyrelsesmøderne.

Den øverste myndighed er repræsentantskabet, som består af én repræsentant for hver af medlemsvirksomhederne samt alle enkeltmedlemmer. Repræsentantskabet vælger bestyrelsen for tre år ad gangen, hvorefter ATV, Akademiet for de Tekniske Videnskaber godkender den valgte bestyrelse.
Bestyrelsen består af en formand, en næstformand og otte bestyrelsesmedlemmer.

Medlemskartoteket rummer små 200 virksomheder, enkeltpersoner og studerende. Mange af virksomhedsmedlemmerne har flere hundrede eller tusinde medarbejdere ansat. Derfor varetager ATV-SEMAPP interesser for rigtig mange specialister.